TRAJNOST

Koncepti, kot sta trajnost in energetska učinkovitost, so vse bolj pogosti v poslovnih kontekstih gostinstva.

Strategija podjetja ne sme zanemariti izvajanja ukrepov za izboljšanje varstva okolja.

Če želijo podjetja ostati konkurenčna na trgu in še naprej rasti, morajo sprejeti izziv trajnosti. 
Samo tista podjetja, ki se znajo prilagoditi nenehnim spremembam, lahko predvidijo pričakovanja svojih strank in se uveljavijo kot vodilna v svoji panogi.

V zadnjih letih so investicije v projekte, povezane z učinkovitostjo in varstvom okolja, eksponentno rasle. Podjetja lahko izvajajo številne ukrepe za varstvo okolja:

  • vlagajo v inovativne projekte na področju energetske učinkovitosti, 
  • uporabljajo obnovljive vire in oblikujejo izdelke z majhnim vplivom na okolje, 
  • nameščajo pametne kuhinjske sisteme in fotovoltaične sisteme, 
  • uporabljajo visokozmogljive motorje, 
  • uporabljajo nove generacije inverterskih hladilnih sistemov. 

Podjetje HORO izvaja trajnostni poslovni model, ki upošteva potrebe vlagateljev, a hkrati ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Za spodbujanje trajnostne proizvodnje so podjetjem na voljo številne spodbude. Ta oblika financiranja je namenjena spodbujanju etičnega ravnanja; to je odlična priložnost, s katero je mogoče doseči velike prihranke pri stroških namestitve, montaže in vzdrževanja sistemov.

HORO je bil vedno na strani podjetij, ki so sprejela izziv trajnosti, in svoje znanje ter izkušnje usmerja v iskanje inovativnih rešitev, ki izpolnjujejo potrebe strank.